...Organizacje pozarządowe i biznes

Od kilku lat powoli rośnie świadomość wśród przedsiębiorców na temat CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu. Sukcesywnie też zapełnia się przestrzeń pomiędzy tym co biznesowe i tym co społeczne. Coraz częściej mówi się o konieczności współpracy międzysektorowej i podkreśla atuty NGOs oraz to, że dzięki połączeniu zasobów organizacji pozarządowych i biznesowych można w sposób innowacyjny i kompleksowy rozwiązywać problemy społeczne budując zarazem przewagę konkurencyjną firmy. Organizacje pozarządowe często są ambasadorami odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia działalności gospodarczej w lokalnych społecznościach. Angażujemy się w takie działania i pośredniczymy w kontaktach.

Pomożemy Ci:
•    Stworzyć i poprowadzić kampanie społeczne.
•    Opracować i skoordynować programy wolontariatu pracowniczego.
•    Przygotować raporty społeczne.
•    Nawiązać kontakty z biznesem i organizacjami pozarządowymi.